[media_details]

July 18, 2014

periodice agricole [1948-1989]

Filed under: periodice,romania — iann @ 5:40 pm

AGRICULTURA NOUĂ: 1954 – 1963, organ al Ministerului Agriculturii şi Silviculturii din R.P.R, apare de două ori pe săptămână, săptămânal din 1963 | intre 1963 si 1989 apare cu titlul AGRICULTURA SOCIALISTĂ.

SATUL SOCIALIST: 1969-1974, cotidian editat de Uniunea Naţională a Cooperativelor Agricole de Producţie

Satul Socialist_1970

AGRICULTURA NOUĂ: 1954 – 1963: Din martie 1956 are subtitlul : “organ al Ministerului Agriculturii şi Gospodăririi Agricole de Stat din R. P. R.

Din aprilie 1959 are subtitlul : “organ al Ministerului Agriculturii şi Silviculturii al C.C. şi  al Sindicatului Muncitoresc din Agricultură şi Silvicultură din R. P.R.”

Din august 1960 are subtitlul : “organ al Ministerului Agriculturii al C.C. şi al Uniunii Sindicatelor din Întreprinderile şi Instituţiile Agricole”

Din 1963 îşi schimbă titlul în: “Agricultura socialistă” şi are subtitlul: “Organ al Consiliului Superior al Agriculturii”

Din mai 1966 are subtitlul: “Organ al Consiliului Superior al Agriculturii şi al Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie”

Din 28 apr. 1969 are subtitlul: “săptămânal de ştiinţă şi practică agricolă”,  De la nr. 18 (1969), îşi schimbă numerotaţia, necontinuând cronologic cu nr. 19, ci cu nr. 1 (1969)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: