[media_details]

March 13, 2013

primii agenti de publicitate din Romania

Filed under: advertising,romania — iann @ 5:09 pm

Primii agenti de intermediere [vanzare] a spatiilor publicitare din Romania [presa scrisa] sunt creditati a fi Constantin I. Brailoiu, Albert George Tacid si David Adania.

Cronograma Agentiilor de Publicitate propusa de Marian Petcu [O Istorie Ilustrata a Publicitatii Romanesti] ar fi asa:
1878/1880 – David Adania
1880 – E. Melber [1883 >> referinta care apare in 1914]
Isidor A. Stern
C. Schulder [1896]
1887 – Office de Publicite Romania
1892 – Agence Franco- Roumaine de Publicite
1900 – Carol Schneder [etc…]

Cronologia lor asa cum o consemneaza Anuarul Bucurescilor editat de tipografia Carol Gobl [incepand cu anul 1882] in categoria Agenti de anunciuri ar fi urmatoarea [prima consemnare a acestei branse apare cu anul 1886, in editiile anteriorare lipsind]:

1886 [ed. V]:
Brailoiu I. Constantin, Schitu-Magureanu 12
Ricci Leonardo, Victoriei 12
Tacid Albert George (Oficiu de Publicitate “Romania”), Academ. 18
Rusch L., Apolodor 6

1887 [ed. VI]:
Brailoiu I. Constantin, Schitu-Magureanu 12
Ricci Leonardo, Victoriei 12
Tacid Albert George (Oficiu de Publicitate “Romania”), Academ. 18
Rusch L., (Hotel de France)

1888 [ed. VII]:
Adania David, Sf. Ion-Nou 33
Brailoiu I. Constantin, Schitu-Magureanu 12
Tacid Albert George (Oficiu de Publicitate “Romania”), Academ. 18

1889/1890 [ed. VIII]:
Brailoiu I. Constantin, Schitu-Magureanu 12
Tacid Albert George (Oficiu de Publicitate “Romania”), Academ. 18

1890/1891 [ed. IX]:
Adania David, S-tu Ion-Nou 33
Brailoiu I. C., Sch.-Magurenu 12
Nancovici Joseph P., Drepta 12
Havas, Piata Teatrului [Havas era prezenta in Romania din 1888 >> Romania libera, 10 august 1888, nr. 3275 [an XII], p. 3 >> Agentia Havas si-a instalat in Calea Victoriei 34 (Bucuresti) un biurou special pentru anunciuri. Ea si-a propus sa adune anunciuri pentru toate foile romane, si din streinatate si din tara].

1891/1892 [ed. IX]:
Adania David, S-tu Ion-Nou 32
Brailoiu I. C., Sch. Magurenu 12
Havas, Piata Teatrului
Nancovici Ioseph P., Drepta 12

1892/1893 [ed. X]:
Adania David, S-tu Ion-Nou 33
Brailoiu I. C., Sch. Magurenu 12
Havas, Victoriei 92
Melber E., Isvorul 39
Nancovici Ioseph P., Drepta 16
Riveanu I., Traian 20

1893/1894 [ed. XI]
Adania David, Sf. Ion-Nou 33
Brailoiu I. C., Sch. Magurenu 12
Havas, Victoriei 92
Kornea Stefan St., Sabinelor 71
Melber E., Isvorul 39
Nancovici Joseph P., Drepta 16
Riveanu I., Traian 20
Tacid G. A., Domnei 23

1895 [ed. XII]
Adania David, Sf. Ion-Nou 33
Brailoiu I. C., Sch. Magurenu 12
“Havas”, Pasagiul Villacros
Kornea Stefan St., Sabinelor 36
Riveanu I., Scaunele 20
Stern Isidor A., Stavropoleos 2
Steinberg Adolf, Carol I 138
Adolf Iosef & Comp., Mosilor 86
Tacid G. A., Rasurilor 10

Referintele despre David Adania, unul din pionierii vanzarii de publicitate, apar incepand cu 1887 sub forma unor casete de auto-promovare in cotidianele EPOCA si ROMANIA LIBERA.

Adania_ok_Epoca_519_1887_23_08 Adania_ok_RL_2997_1887_22_08 Adania_ok_RL_3197_1888_01_05

1 Comment »

  1. Foarte tare ca ai gasit anunturile astea
    Au fost chiar innainte de ca Henry Ford sa zica: Daca as avea doar 20 dolari, 2 i-as investi in creioane, iar restu in publicitate

    Comment by administrare servere — March 14, 2013 @ 2:31 pm | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: